En fullständig Digital Första hjälpen utbildning

Vi presenterar stolt vår proaktiva digitala Första Hjälpen Utbildning.
Över 20 filmer som går genom allt mycket pedagogiskt och enkelt att förstå.

Till den digitala Första Hjälpen utbildningen

Vi erbjuder HLR & Första hjälpen utbildningar

Vi förstår att det ibland kan verka överväldigande om att veta vad just du och ert företag behöver, så därför är du välkommen till att ringa oss och bolla idéer och tankar. 0732-044999

Till våra utbildningar

Besök vår online butik

Vi tycker det är viktigt att ha hjärtstartare som fungerar även efter en tid, därför hittar du bara kvalitets produkter hos oss.

Till vår butik

Citat från HLR Rådet:
”Svenska HLR-rådet följer uppmärksamt utvecklingen av covid-19 i Sverige och dess påverkan på samhälle och har med anledning av detta tagit fram rekommendationer för hjärt-lungräddning (HLR) i samhället och inom sjukvården samt för utbildning vid misstanke om eller vid bekräftad smitta av covid-19.

Vi är medvetna om riskerna för spridning av smittan men vill ändå påtala den absoluta nödvändigheten av att utföra HLR på en person som drabbats av hjärtstopp. Det är därför viktigt att rådande situation inte förhindrar eller försenar start av HLR. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera denna information och stödjer rekommenderade åtgärder från Sveriges regering www.regeringen.se och Folkhälsomyndigheten. Vi uppmanar alla att följa utvecklingen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Observera att dessa rekommendationer endast avser fall med misstänkt eller bekräftad smitta, i alla andra fall rekommenderar vi att man följer ordinarie riktlinjer.”

HÄR via denna länk hittar ni Svenska HLR-rådets rekommendationer om Covid-19.

HLR-skane-första-hjälpen

Med hjärtat, För Hjärtat

Vårt mål är att du ska känna dig trygg nog att kunna ta hand om en person som drabbas av plötsligt hjärtstillestånd eller annan skada. Att våga göra något är den stora skillnaden mellan en möjlighet att överleva eller om den möjligheten går förlorad. Läs mer om vår bakgrund och om vår vision här.

Varje år drabbas ca 6000 personer utanför sjukhus av plötsligt hjärtstillestånd. Av dom överlever endast ca 600. Det är en siffra vi jobbar för att förbättra och genom att få fler personer i samhället att utbilda sig och känna sig trygga att agera samtidigt som vi kan få ut fler hjärtstartare i samhället kommer dom siffrorna att förbättras. Men då behöver vi er hjälp.

Vi bör se till att utbilda oss och göra det regelbundet. Och vi bör köpa/hyra hjärtstartare till våra arbetsplatser. Tiden är emot oss under hela händelseförloppet. Genom att koppla på en hjärtstartare inom 3 minuter så ökar chansen till överlevnad med 70% jämfört med bara kompressioner och inblåsningar.

Vill du agera? 

Vi svarar gärna på frågor kring våra utbildningar och vårt webbshop

Kontakta oss

HLR-Utbildning

Var annan timme drabbas någon av hjärtstillestånd.
Varje år drabbas ca 6000 personer utanför sjukhus och endast ca 600 överlever.
Du kan väldigt lätt vara en del av att bättra på dom siffrorna
Här kan du läsa mer om hur du bättrar på dina kunskaper.

Läs mer om vår HLR utbildning

Första hjälpen utbildning

Var 20:e minut drabbas någon av en hjärtinfarkt.
Var 15:e minut drabbas någon av Stroke/Tia.
Vet du vad du ska göra om du är först på en olycka?
Vet du vem du hjälper först och varför?
Här kan du läsa mer om hur du bättrar på dina kunskaper.

Läs mer om vår Första Hjälpen utbildning