• Introduktion modul 2 och 3
  • SOS
  • L-ABC
  • Lägesbedömning
  • Blödningar
  • Cirkulationssvikt

  • L-ABC Quiz
  • Självtest