Efter genomförd utbildning så får alla godkända ett certifikat.