”På tågperrongen i Lund. Onsdag 14.31.”Hjälp, mitt barn andas inte! Hjälp, kan någon hjälpa mig?!”. Orden kläs av desperation och rädsla, och de kommer från en pappa med ett ettårigt barn. Instruktionerna från HLR-utbildningen som han gick för 10 år sedan är suddiga, och stressen gör att allt blir en bullrig röra i hans huvud. Barnet är okontaktbart och börjar bli blå om läpparna. Pappan vrålar fram ännu ett hjälp, och en kvinna rusar fram.”

Historian slutade väl den här gången. Hjälp fanns i närheten.
Någon som hade kunskapen och vågade fanns i närheten. För oss handlar nämligen allt om att våga.

Våga agera, våga hjälpa till. Att ha kunskap inom området tryggar och gör att du vågar.

Vår historia

För oss på HLR Skåne är trygghet ett ledord. Vi vill att du ska känna dig trygg oavsett om du är på jobbet eller hemma. Genom att utbilda i Första Hjälpen ger vi våra kunder lite mer trygghet. Kunskapen att kunna hantera en nödsituation när den uppstår är i sanningens ord skillnaden mellan liv och död. Vi har jobbat med säkerhet och trygghet sedan 2004. Vi har hjälpt flertalet människor i en mängd olika utsatta situationer.

2004

Henrik-Sweden-Rock-2011-stage-security

Började vi jobba med säkerhet som en kul grej. Vi hjälpte till på en festival och fick direkt blodad tand. Vi ville fortsätta att jobba med detta! Vi förkovrade oss och utvecklade egna rutiner för krishantering som idag anammas av några av de största aktörerna på marknaden. Genom åren har vi sedan fortsatt att utveckla verksamheten i olika företagskonstelationer.

2010

Henrik-Sweden-rock

Började vi jobba mer eller mindre heltid inom evenemang. Vi har jobbat på de största festivalerna i Sverige. Bråvalla, Sweden Rock Festival, Metaltown och Sonisphere är bara några av dem. Vi har åkt på turnéer som säkerhetsansvariga. Under den tiden knöt vi många kontakter, och vi fick förfrågan om vi kunde utbilda i olika ämnen som t.ex publikvärdar och entrévärdar. Under åren har vi utbildat över 1000 publik-/entrévärdar.

2016

All-hands-on-deck-logo-2016

Grundade vi moderbolaget och började jobba som spindel i nätet vid arrangemang. Vi hjälpte aktörer att skräddarsy lösningar med en variation av säkerhet, personal, sjukvård samt övrigt material. Vi fick hela tiden förfrågningar om vi gjorde andra utbildningar, bland annat inom HLR och Första Hjälpen. Just då var svaret nej, men vi förkovrade oss ännu en gång och blev instruktörer. Ganska snabbt kände vi att vi hade hittat hem, det var det här vi skulle hålla på med. Att efter genomförd utbildning möta en människa som har glädje i ögonen och tackar en är en enorm tillfredställelse. Genom att hjälpa andra skapar vi den trygghet vi vill att alla ska känna.

Som vår VD nyligen beskrev det:

”Jag jobbar med hjärtat för hjärtat. Det finns en hjärtetanke i det mesta jag gör. Mina ledord är lugn och trygghet, och så vill jag känna var jag än är i samhället. Efter att ha jobbat 15 år i eventbranchen har jag sedan 1,5 år sadlat om till HLR- och Första hjälpeninstruktör. Att leda och fördela är vardag men att leda och instruera kommer från hjärtat. När jag gjort mina första utbildningar kände jag att jag hittat hem. Mitt mission är att få fler att känna mina ledord. Lugn och trygg. Och då behövs det utbildning.”

hlr-skane-vd-Henrik-Karlstrom

MÅSTE VI HA FÖRSTA HJÄLPEN-UTBILDNING?

Det enkla svaret är JA.
Det långa svaret är:

Det spelar ingen roll om du har enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. Har du anställda måste du se till att du har en handlingsplan och att din personal är utbildad i Första Hjälpen. Det hela regleras i Arbetsmiljölagen (1977:1160) 1 kap.
Lagens ändamål och tillämpningsområde:
1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Lag (1994:579).
2 § Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.

Det här kontrolleras också av Arbetsmiljöverket 1999:7:1 §.
Dessa föreskrifter gäller all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). För den som ensam eller tillsammans med familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan anställd gäller dock endast bestämmelserna i 8–10§§.

Så, driver du ett företag och har anställd personal har du som arbetsgivare en skyldighet att se till att tillräckligt många är utbildade i förhållande till vad som för tillfället arbetar, samt att det tränas regelbundet.

VÅRT KALL

Vårt ”mission” är att få så många som möjligt att utbilda sig. När man har personer i sin närhet som gått bort i hjärtrelaterade problem blir det personligt. Ju fler som kan hjälpa, ju fler kan bli hjälpta. Att våga rädda livet på någon och se tacksamheten i ögonen efteråt när man lyckats; Det är oslagbart. Tillfredsställelsen att man gjort vad man kunde och att man i alla fall försökte om det inte går vägen.

En fråga alla borde ställa sig själv är:

Hur skulle du klara dig om den närmast dig plötsligt försvann?
Oavsett om vi pratar jobb, och den närmast dig är chefen, eller privat och den närmast dig är din respektive eller barn. Har du tagit hänsyn till att den personen kan försvinna från ditt liv när som helst? Du kan rädda liv genom att gå utbildningar, men vi kan inte rädda alla liv oavsett om vi vill eller inte. Vad vi kan göra däremot är att våga prata om vår dödlighet. Och våga förbereda oss och våra efterlevande. Att våga göra detta utan att sluta leva. Vi ska alla dö någon gång men vi ska leva alla dagar fram till dess. Har du till exempel skrivit ett testamente? Har du fyllt i Vita Arkivet som finns på de flesta begravningsbyråer? Vet dina närmaste hur du tänkt och vill ha det den dagen du går bort? Genom att våga prata om det kan vi avdramatisera mycket och underlätta så mycket för våra efterlevande. Våga prata. Våga planera.

Vi är medvetna om att vi jobbar med ett känsligt ämne, liv och död, men vi är också övertygade om att vi bara genom att våga prata om det kan förbättra det. Vi har också själva ett väldigt stort hjärta och engagerar oss på ett privat plan bland annat inom kvinnofrid. För oss är våld mot kvinnor helt otänkbart. Vi har vid ett flertal tillfälle hjälpt kvinnor ut ur destruktiva relationer, och även stöttat i efterspelet såsom rättegångar. Vill du också engagera dig rekommenderar vi dig att kontakta:

https://vibrytertystnaden.com

https://kvinnofridslinjen.se/sv/

https://www.roks.se

http://unizon.se

Vill du veta mer om våra tjänster och våra produkter, så får du mer än gärna kontakta oss

Till kontaktsidan