Vår historia

För oss på HLR Skåne är trygghet ett ledord. Vi vill att du ska känna dig trygg oavsett om du är på jobbet eller hemma. Genom att utbilda i Första Hjälpen ger vi våra kunder lite mer trygghet. Kunskapen att kunna hantera en nödsituation när den uppstår är i sanningens ord skillnaden mellan liv och död.

Vi har jobbat med säkerhet och trygghet sedan 2004. Vi har hjälpt flertalet människor i en mängd olika utsatta situationer.

hlr-skane-trygg-hlr-och-forsta-hjalpen-utbildning

Måste vi ha första hjälpen utbildning?

Det enkla svaret är JA.
Det långa svaret är:

Det spelar ingen roll om du har enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. Har du anställda måste du se till att du har en handlingsplan och att din personal är utbildad i Första Hjälpen. Det hela regleras i Arbetsmiljölagen (1977:1160) 1 kap.
Lagens ändamål och tillämpningsområde:
1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Lag (1994:579).
2 § Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.

Det här kontrolleras också av Arbetsmiljöverket 1999:7:1 §.
Dessa föreskrifter gäller all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). För den som ensam eller tillsammans med familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan anställd gäller dock endast bestämmelserna i 8–10§§.

Så, driver du ett företag och har anställd personal har du som arbetsgivare en skyldighet att se till att tillräckligt många är utbildade i förhållande till vad som för tillfället arbetar, samt att det tränas regelbundet.