Låt oss presentera vår HLR-utbildning!

HLR utbildning.

Här får du lära dig att vad som kännetecknar ett hjärtstillestånd och hur du ger Hjärt och lungräddning. Efter genomgången utbildning så ska du kunna:

 • Utföra medvetande och andningskontroll

 • Utföra kompressioner och inblåsningar

 • Använda en hjärtstartare

 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge

 • Utföra åtgärder vid ett luftvägstopp

Låt oss presentera vår Första hjälpen-utbildning!

Vi går igenom teori och praktik grundligt. Vi börjar med en utbildning i HLR. Första hjälpen delen är mest teoretisk och vi går igenom L-ABC samt dom vanligaste sjuk/olycksfall och vilka symptom ni ska titta efter samt hur ni ska agera.

Vi visar hur du lägger tryckförband samt hur du använder vissa andra produkter som underlättar vid skada. Efter genomgången utbildning ska du kunna:

 • Utföra medvetande och andningskontroll
 • Utföra kompressioner och inblåsningar
 • Använda en hjärtstartare
 • Utföra åtgärder vid ett luftvägstopp

 • Vad som innefattas i L-ABC och vad du ska göra
 • Känna igen en Stroke
 • Känna igen en Hjärtinfarkt
 • Hantera Brännskador
 • Hantera Allergiska reaktioner
 • Hantera Epilepsianfall/krampanfall
 • Hantera Diabetes

 • Hantera Benbrott
 • Hantera Fallolyckor
 • Hantera Ögonskador
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge

Låt oss presentera vår digitala HLR/Första hjälpen-utbildning!

Vi går igenom teori och praktik grundligt. Vi börjar med en utbildning i HLR. Första hjälpen delen är mest teoretisk och vi går igenom L-ABC samt dom vanligaste sjuk/olycksfall och vilka symptom ni ska titta efter samt hur ni ska agera.

Vi visar hur du lägger tryckförband samt hur du använder vissa andra produkter som underlättar vid skada. Efter genomgången utbildning ska du kunna:

Väldigt många som kontaktar oss säger att dom vill boka en HLR men det är egentligen en Första Hjälpen dom vill ha.

I HLR utbildningen går vi bara igenom Kompressioner och inblåsningar och hjärtstartare samt luftvägstopp. Dock är det viktigt att titta på vilka krav en arbetsplats egentligen har.

För att få reda på vad som gäller tittar vi på dom krav Arbetsmiljöverket ställer. Vill ni veta mer så kan du läsa föreskriften i PDF form: AFS 1999:7.

Där står det tydligt att arbetsgivare som har personal anställd har en skyldighet att se till att tillräckligt många är utbildade i Första Hjälpen och att detta tränas regelbundet. Alltså är inte HLR tillräcklig utbildning.