Låt oss presentera vår HLR-utbildning!

Henrik Karlström, HLR Skåne
Henrik Karlström

Livräddare

Är du osäker på vilken utbildning som passar dig? Ring eller mejla mig

Letar du utbildningar för ditt företag? Ring så gör vi det smidigare.

HLR utbildning.

Här får du lära dig att vad som kännetecknar ett hjärtstillestånd och hur du ger Hjärt och lungräddning. Efter genomgången utbildning så ska du kunna:

  • Utföra medvetande och andningskontroll

  • Utföra kompressioner och inblåsningar

  • Använda en hjärtstartare

  • Utföra åtgärder vid ett luftvägstopp

Intresserad av vår HLR utbildning?

Fyll i formuläret här och vi kommer kontakta dig med mer information

Skriv vilken stad ni önskar att HLR utbildningen utförs i.
Om du inte riktigt vet vad skillnaden är mellan HLR och Första Hjälpen utbildning, så kan du läsa mer om det här: Vad är skillnad mellan HLR och Första hjälpen utbildning?

Varje år drabbas 6000 personer av Plötsligt hjärtstillestånd. På det kan vi lägga att varje år drabbas ca 32,000 personer av hjärtinfarkt vilket är en väldigt vanlig orsak till att hjärtstillestånden inträffar.

Utöver det så har vi ca 42,000 personer som drabbas av Stroke/T.i.a.

På det dör i genomsnitt 50 personer om året i arbetsplatsrelaterade olyckor.

Var för sig kanske detta inte låter så vansinnigt mycket på en befolkning på 10 miljoner.

Men låt oss bryta ner det lite.

  • Varannan timme drabbas någon av hjärtstillestånd.
  • Var 20:e minut drabbas någon av en hjärtinfarkt
  • Var 15 minut drabbas någon av Stroke/T.i.a
  • 1 gång i veckan dör någon på jobbet

Ska vi göra det ännu tydligare?

  • Varje dag drabbas motsvarande 3 st fullsatta inrikesflyg´s passagerarkapacitet.
  • Eller varannan dag motsvarande ett A-380 vilket är världens just nu största passagerarflygplan.

Känns det fortfarande som något obetydligt? Eller är det kanske något som kan tänkas hända i din närhet?

Vad är skillnaden mellan HLR och Första Hjälpen?

Väldigt många som kontaktar oss säger att dom vill boka en HLR men det är egentligen en Första Hjälpen dom vill ha.

I HLR utbildningen går vi bara igenom Kompressioner och inblåsningar och hjärtstartare samt luftvägstopp. Dock är det viktigt att titta på vilka krav en arbetsplats egentligen har.

För att få reda på vad som gäller tittar vi på dom krav Arbetsmiljöverket ställer. Vill ni läsa på mer så är det AFS 1999:7.

Där står det tydligt att arbetsgivare som har personal anställd har en skyldighet att se till att tillräckligt många är utbildade i Första Hjälpen och att detta tränas regelbundet. Alltså är inte HLR tillräcklig utbildning.